Welkom 


Onze school is een kleine protestants christelijke basisschool op het platteland. Het is de enige school in de dorpsgemeenschap. Het gebouw bestaat al sinds 1917 en is goed onderhouden. 
CBS ‘t Kompas behoort tot de Stichting voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs Chrono, gevestigd te Hardenberg. Onze stichting van 16 scholen stelt zich ten doel het doen geven van Protestants Christelijk primair onderwijs. Zij tracht dit doel te bereiken door het oprichten en instandhouden van scholen voor Protestants Christelijk primair onderwijs in Noordoost Overijssel. Dit alles zoveel mogelijk in samenwerking met ouderklankbordgroepen, directies, medezeggenschapsraden van de scholen en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. 

 

Nieuwsflits


Informatieavond 20 september! 
Hieronder vindt u het rooster:
groep 1,2 en 3:         19.00 uur
groep 4, 5 en 6:        19.35 uur
groep 7 en 8:            20.10 uur
 

Kalender

  • 29 september 2016 MR-vergadering
  • 30 september 2016 Nieuwsbrief
  • 01 oktober 2016 Oud papier
  • 04 oktober 2016 Dierendag

naar de volledige kalender...