Welkom 


Onze school is een kleine protestants christelijke basisschool op het platteland. Het is de enige school in de dorpsgemeenschap. Het gebouw bestaat al sinds 1917 en is goed onderhouden. 
CBS ‘t Kompas behoort tot de Stichting voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs Chrono, gevestigd te Hardenberg. Onze stichting van 16 scholen stelt zich ten doel het doen geven van Protestants Christelijk primair onderwijs. Zij tracht dit doel te bereiken door het oprichten en instandhouden van scholen voor Protestants Christelijk primair onderwijs in Noordoost Overijssel. Dit alles zoveel mogelijk in samenwerking met ouderklankbordgroepen, directies, medezeggenschapsraden van de scholen en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. 

 

Nieuwsflits
 

We wensen iedereen een fijne zomervakantie! 

Kalender

  • 02 september 2016 Nieuwsbrief
  • 03 september 2016 Oud papier
  • 06 september 2016 Schoolkamp groep 7 en 8
  • 07 september 2016 Schoolkamp groep 7 en 8

naar de volledige kalender...