Welkom 


  Onze school is een kleine protestants christelijke basisschool op het platteland. Het is de enige school in de dorpsgemeenschap. Het gebouw bestaat al sinds 1917 en is goed onderhouden. 
  CBS ‘t Kompas behoort tot de Stichting voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs Chrono, gevestigd te Hardenberg. Onze stichting van 16 scholen stelt zich ten doel het doen geven van Protestants Christelijk primair onderwijs. Zij tracht dit doel te bereiken door het oprichten en instandhouden van scholen voor Protestants Christelijk primair onderwijs in Noordoost Overijssel. Dit alles zoveel mogelijk in samenwerking met ouderklankbordgroepen, directies, medezeggenschapsraden van de scholen en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. 

   

  Wie is er jarig

   SchoolApp2 filmpje

   Hieronder vindt u uitleg over de hoe de Schoolapp werkt.

   Kalender

   • 31 maart 2017 Nieuwsbrief
   • 01 april 2017 Oud papier
   • 06 april 2017 Theorie-examen verkeer groep 7 & 8
   • 13 april 2017 Nieuwsbrief

   naar de volledige kalender...

   Laatste nieuws

   23 december 2016
   We wensen iedereen fijne kerstdagen en een goed nieuwjaar!
   lees meer...

   Twee nieuwe collega's

   28 oktober 2016
   Twee nieuwe collega's. Sinds deze week zijn er twee nieuwe collega's op school. Juf Wilma Dijkhuis en juf Marloes Peschier. Juf Wilma vervangt de komende periode juf Rianne, zij is afwezig in verband met zorgverlof. Juf Marloes vervangt
   lees meer...